•  

  DŮLEŽITÉ INSTRUKCE

  Vážení klienti,

   

  po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli upřesnit některé informace, které podle nás způsobily nejvíce nedorozumění právě z důvodu nesprávného pochopení obsahu.

   

  Zdravotní prohlášení

   

  Zasíláme jedno prohlášení pro zákonného zástupce dítěte a jedno pro jehodoprovod – dospělou osobu, která ho bude během pobytu doprovázet (matka, otec, atd.). Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte (Pozor! Vztahuje se na pobyty dětí s doprovodem i na pobyty dětí bez doprovodu) a o zdravotním stavu doprovodu je vzhledem ke zkušenostem z minulých let nevyhnutelné. Nevyhnutelné je z vaší strany také nechat si potvrdit zdravotní stav dítěte u dětského lékaře a stav doprovázejíci osoby u obvodního lékaře. Tato potvrzení lékařů pro dítě i doprovod (stejně jako prohlášení zákonného zástupce a doprovodu) nesmí být starší než dva týdny. (Stačí, když lékař potvrdí námi zaslané prohlášení zákonného zástupce dítěte a podepíše se s razítkem.) To samé platí i pro doprovázející osobu na prohlášení může obvodní lékař razítkem potvrdit zdravotní stav účastníka.

   

  Také zasíláme „souhlas s poskytováním zdravotní péče“ dítěti během pobytu ve Vysokých Tatrách (rovněž se vztahuje na pobyty dětí s doprovodem i dětí bez doprovodu). Souhlas podepisuje zákonný zástupce.

   

  Všechny formuláře společně s dalšími informacemi vám samozřejmě zašleme na vaši e-mailovou adresu, ale také si je pod názvem DOKUMENTY můžete stáhnout na webové stránce www.loptatry.com. Tu jsme pro vás zřídili ve spolupráci s vaší pojišťovnou právě pro tento účel.

   

  Také je důležité přečíst si a podepsat pobytový řád, ten vám jako doprovázejícím osobám a zákonným zástupcům dítěte bude zaslán, nebo si ho můžete najít na výše uvedené webové stránce pod názvem DOKUMENTY.

   

  Všechna podepsaná potvrzení i podepsaný pobytový řád pak odevzdá doprovázející osoba nebo starší dítě během vstupní vizity v první den „LOP“ - léčebně ozdravného pobytu.

   

  Ubytování

   

  Všichni klienti - účastníci pobytu, kteří mají specifické požadavky ve vztahu k ubytování (větší pokoje, pokoje vedle sebe s jinými účastníky, postýlky pro malé děti atd.), řeší tyto záležitosti výlučně s delegátem CK! A to prostřednictvím mailové adresy: pobytylop@gmail.com do konce dubna!

   

  Jméno delegáta : Mgr. Bibiána Legnavská
  tel.: +421 948511333

   

  Organizace dopravy

   

  Organizace dopravy bude upřesněna v propozicích, které zašleme v optimálním předstihu před začátkem „LOP“.

   

  Je to poprvé, co zabezpečujeme převoz klientů ZP MV ČR prostřednictvím železničních drah ČR. Vzhledem k rozdílné organizaci je důležité, hlavně kvůli místenkám ve vlaku, oznámit CK JMG v dostatečném předstihu, zda účastníci pobytu využijí vlastní dopravu. Nejlepší je, učiniť tak do konce dubna a pro oboustrannou kontrolu také při potvrzování přijetí propozic. Pomůže to lepší organizaci. Další důležité informace ohledně dopravy, jako jsou nástupní místa, časy odjezdů a příjezdů vlaku, vzhledem k rozsahu najdete v samostatné sekci DOPRAVA.

   

  Samoplátci

   

  Více informací pro samoplátce najdete zde.